Lipy v Liptovských Matiašovciach

Za chránený boli vyhlásené v roku 1975 a 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 310cm, výšku 17m, priemer koruny 8m a vek 100 rokov. Druhá má obvod kmeňa 443cm, výšku 19m, priemer koruny 10m a vek 110 rokov. Sú chránené z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Stoja v obci Liptovské Matiašovce pod cintorínom.