Lipy pri kostole v Čadci

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975 a 1996. Sú chránené z kultúrno-historického, estetického, biologického, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Je to 19 exemplárov lipy veľkolistej, ktoré boli pri kostole zasadené na pamiatku hurbanovského povstania v roku 1848, kedy počas zimnej výpravy slovenských dobrovoľníkov sídlila v miestnej fare Slovenská národná rada. Stromy majú výšku 19-25m, obvod kmeňa 123-386cm, priemer koruny 7-19m a vek 150-250 rokov. Rastú pri kostole v Čadci.