Lipy na cintoríne

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z estetického, biologického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Sú to 4 exempláre lipy veľkolistej, piaty exemplár už fyzicky neexistuje. Obvod kmeňa majú 412-646cm, výšku 12-23m, priemer koruny 14-20m a vek 300-400 rokov. Rastú v Hornom Vadičove na cintoríne.