Lipa v Stránskom

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 321cm, výškou 20m, priemerom koruny 6ma a vekom 120 rokov. Je to strom vysokej estetickej hodnoty a výrazná dominanta v okolitej poľnohospodárskej krajine. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie za cintorínom.