Lipa pri Kysuckom Novom Meste

Za chránenú bola vyhlásená v roku 1973, novelizácia v roku 1996. Lipa malolistá je cenný prírodný výtvor. Chránená je z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Svojimi rozmermi predstavuje jeden z najväčších a najstarších exemplárov na Kysuciach. Pôvodne bol strom vysadený asi na chotárnej hranici. Má mimoriadnu estetickú hodnotu a dobrý zdravotný stav. Obvod kmeňa má 544cm, výšku 23m, priemer koruny 22m a vek 300 rokov. Rastie na severovýchodnom okraji mesta na ceste do časti Škorča.