Lipa oproti budove kultúrneho strediska

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Chránená je z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného, dendrologického a krajinárskeho významu. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 428cm, výškou 27m, priemerom koruny 18m a vekom 110 rokov. Strom rastie pri kultúrnom stredisku v Dlhej nad Oravou.