Lipa na Šindelnej

Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 440cm, výškou 20m, priemerom koruny 18m a vekom 350 rokov. Chránená je z biologického, estetického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho  významu. Historicky je spätá s osídľovaním územia. Rastie severne od obce Nesluša v osade Šindelná.