Lipa na Partizánskej ulici

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou estetickou a biologickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Lipa malolistá je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 310cm, priemerom koruny 20m a vekom 70 rokov. Rastie na Partizánskej ulici 9 v záhrade.