Seľany

Poloha Kataster obce sa nachádza v geomorfologických celkoch Krupinská planina (podcelok Modrokamenské úboče) a Ipeľská kotlina (podcelok Čebovská pahorkatina). Najvyšší bod: Benda (456,3m). Najnižší bod: Seliansky potok pri výtoku z katastra obce (170,0m). História obce Obec vznikla spojením obcí Dolné Seľany a Horné Seľany začiatkom 20.storočia. Dolné Seľany sa spomínajú v roku 1268 ako Zelen, v roku 1270 ako Scelen, v roku 1292 ako Zelen a v roku 1808 ako Selany. V obci žilo 102 obyvateľov v roku 1869, 64 obyvateľov v roku 1880, 93 obyvateľov v roku 1890 a 77 obyvateľov v roku 1900. Prvá zmienka o obci je z roku 1268. V roku 1270 ju v majetkovom spore s Hontovcami získali Poznanskí. Od roku 1392 patrila Palásthyovcom,...