Jedľa v Kráľovskom údolí

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Jedľa srienistá je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 176cm, priemerom koruny 10m a vekom 60 rokov. Rastie v Kráľovskom údolí 4 v záhrade.