Javor v Ružomberku pod Tichým

Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Javor mliečny s obvodom kmeňa 360cm, výškou 28m, priemerom koruny 23m a vekom 200 rokov. Strom je spojený s históriou SNP a udalosťami pri oslobodzovaní Liptova 1.československým armádnym zborom a Sovietskou armádou. Strom je významný z kultúrneho, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie pri štátnej ceste Ružomberok – Banská Bystrica.