Fándlyho jabloň

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002. Jabloň domáca s výškou 10m, obvodom kmeňa 110cm, priemerom koruny 9m a vekom viac ako 45 rokov. Je chránená z dôvodu zabezpečenia ochrany jedného exemplára bezkorunnej variety jablone domácej, ktorá je spätá s prácou významného slovenského kňaza, spisovateľa a vychovávateľa Juraja Fándlyho, z dôvodu jedinečnosti a genetickej hodnoty. Ide o biologickú zvláštnosť patriacu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Nachádza sa v obci Naháč.