Duby pred budovou detskej ambulancie

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Sú to 4 exempláre duba letného. Prvý strom má obvod kmeňa 271cm, výšku 21m a priemer koruny 16m. Druhý strom má obvod kmeňa 315cm, výšku 21m a priemer koruny 18m. Tretí strom má obvod kmeňa 349cm, výšku 22m a priemer koruny 17m. Štvrtý strom má obvod kmeňa 301cm, výšku 22m a priemer koruny 14m. Všetky štyri stromy majú vej 100 rokov. Rastú v Istebnom pred budovou detskej ambulancie.