Dub na Šulekovej ulici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Má vysokú biologickú a estetickú hodnotu, zriedkavý výskyt. Chránený je z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Dub jadranský je vysoký 25m, s obvodom kmeňa 360cm, priemerom koruny 24m a vekom 100 rokov. Rastie na ulici Šulekova 35 na hranici súkromného pozemku a schodov.