Lipy v Bytči – Hliníku

Stromy boli za chránené vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dve lipy veľkolisté. Chránené sú z estetického, krajinárskeho a zdravotno-hygienického dôvodu. Stoja pri ceste smerom na Žilinu. Prvý strom má obvod kmeňa 393cm, výšku 21m, priemer koruny 16m a vek 300 rokov. Druhý strom má obvod kmeňa 255cm, výšku 21m, priemer koruny 15m a vek 270 rokov.

Lipa v Štiavniku

Strom bol za chránený vyhlásený v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá. Je chránená z biologického, kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Je to jedna z najstarších líp v okrese. Má obvod kmeňa 432cm, výšku 27m, priemer koruny 14m a vek 300 rokov. Rastie v osade Kladivovci.

Buky vo Veľkom Rovnom

Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1982 a 1996. Tri buky lesné. Sú chránené z estetického, kultúrneho, vedeckého a zdravotno-hygienického dôvodu. Prvý strom má obvod kmeňa 342cm, druhý 333cm a tretí 330cm. Všetky sú vysoké 22m, majú priemer koruny 25m a vek 270 rokov. Stoja pred kostolom.

Buk v Štiavniku

Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1982 a 1996. Buk lesný. Zriedkavý výskyt druhu v intraviláne, má značnú estetickú hodnotu. Chránený je z kultúrneho, vedeckého a estetického dôvodu. Má obvod kmeňa 360cm, výšku 28m, priemer koruny 21m a vek 300 rokov. Stojí v časti Tarabovce.