Hrad Súľov (Roháč)

Zrúcaniny hradu, presnejšie nepatrné zvyšky jeho múrov, sú vtesnané do neprístupných skál v severnej časti Súľovských vrchov, v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly, vysoko nad obcou Súľov-Hradná v nadmorskej výške 550m. Tradícia kladie jeho vznik do 12. a 13.storočia, kedy tu pravdepodobne stálo opevnené miesto, ktoré slúžilo k pozorovaniu a stráženiu okolia. Hrad, ktorý sa nazýval aj Roháč, vznikol ale podľa archeologických nálezov asi v 1.tretine 15.storočia. Jeho hlavnou funkciou bolo strážiť blízku cestu. Slúžil k Písomne je prvýkrát doložený z roku 1470 ako castellum sen fortalicium Rohach. V tom roku kráľ Matej Korvín dovoľuje aby sa z hrádku Roháč stal hrad. V roku 1470 sa dokončila aj prvá prestavba, ktorú mohli...

Pošta v Predmieri

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná budova bola postavená v 17.storočí. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia, začiatkom 20.storočia, po roku 1960 a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Budova stojí ako solitér v strede obce Predmier 53.

Pamätný dom v Predmieri (J. I. Bajza)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom Jozefa Ignáca Bajzu /1755-1836/, spisovateľa a básnika, je bez slohových znakov. Postavený bol v 18.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí v strede obce Predmier 52 oproti kostolu. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa J. I. Bajzu.

Fara v Kolároviciach

Národná kultúrna pamiatka bola vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova katolíckej fary bola postavená po roku 1788. Upravovaná bola v rokoch 1964 a 2001. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Solitér stojí v strede obce Kolárovice 433.