Dub letný vo Svidníku

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Dub letný s výškou 35m, obvodom kmeňa 355cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 260 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádza sa v Svidníku ba cintoríne.

Lipy v Roztokoch

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Je to 8 exemplárov lipy malolistej s výškou 21m, obvodom kmeňa 170-312cm, priemerom koruny 8m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, ekologických, rekreačných, a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Roztoky pri kostole zvnútra ohradného múrika.

Lipy malolisté v Radome

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to štyri exempláre lipy malolistej s výškou 26-33m, obvodom kmeňa 233-415cm, priemerom koruny 9-16m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené pre svoj vek, mohutný vzrast a krajinársky a estetický vzhľad. Ďalej z kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Radoma na príjazdovej ceste pri kostole.

Duby v Krajnom Čiernom

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to tri exempláre duba letného s výškou 22m, obvodom kmeňa 265, 224 a 279cm, priemerom koruny 10m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z historických, estetických, kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Krajné Čierno v intraviláne okolo kultúrnej pamiatky Drevený kostolík.