Cintorín s pamätníkom v Tokajíku

Národná kultúrna pamiatka Cintorín s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätník. Pamätník zavraždeným občanom. Spoločný hrob. Súsošie. Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava z roku 1959. Má lichobežníkový pôdorys. Autorom je L. Beisetzer. Nachádza sa v areáli cintorína v obci.