Kláštor františkánov v Stropkove

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor. Ranobarokový kláštor františkánov postavený v rokoch 1673-1675. Upravovaný bol po roku 1721, koncom 18.storočia (klasicistická fasáda), po roku 1945 a v rokoch 1964-1968 a 2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare P, je dvojpodlažný s podpivničením. Spolu s kostolom tvorí rajskú záhradu. Vnútorný priestor obopína krížová chodba. Južné krídlo je podpivničené. Kláštor má trinásť pôvodných izieb. Štefan Pete sa ešte pred rokom 1609 s úsilím odmietnuť reformáciu obrátil so žiadosťou na františkánov z Krosna, aby sa jeho členovia usadili v meste s prísľubom, že im postaví kláštor. Túto jeho ideu uskutočnil až jeho syn Štefan v roku 1616, kedy...