Hrob J. Záborského v Župčanoch

Národná kultúrna pamiatka Hrob a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hrob s náhrobníkom. Hrob spisovateľa a kňaza Jonáša Záborského /1812-1876/ z rokov 1876-1880. V obci pôsobil ako kňaz a je tu aj pochovaný. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole na cintoríne. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa J. Záborského.