Rušňové depo v Spišskej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa na ulici Dukelská 59. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Točňa. Motorová (elektrická) kĺbová rušňová točňa z roku 1872. Má kruhový pôdorys. Opravárenská dielňa. Novoklasicistická budova železničnej rušňovej opravovne (dielňa hlavných opráv, EH, depo) z roku 1872. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Železničné sklady. Novoklasicistická budova materiálno-technického zabezpečenia z roku 1872. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Administratívna budova. Novoklasicistická železničná prevádzkovo-administratívna budova depa z roku 1872. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare E. Vodáreň. Modernistická železničná stavba. Kruhová vodárenská veža z roku 1955. Má kruhový pôdorys.