Súbor stĺpových svietidiel v Spišskej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka Súbor stĺpových svietidiel vyhlásená v roku 1985. Súbor secesných vonkajších svietidiel z roku 1905. Upravované boli v 80.rokoch 20.storočia. Nachádzajú sa na Radničnom námestí pred severovýchodnou fasádou budovy Reduty v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺpové svietidlo (kandeláber) I. Stĺpové svietidlo (kandeláber) II. Stĺpové svietidlo (kandeláber) III. Stĺpové svietidlo (kandeláber) IV.