Administratívna budova Gorkého 2 v Starom Meste (Železničné riaditeľstvo)

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätné tabule vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná administratívna budova. Postavená v štýle novobarokového historizmu v rokoch 1913-1915. Upravovaná bola v rokoch 1923-1926. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Jozef Hubert a A. Novák. Pamätná je ako sídlo 1.československej národnej rady a sídlo SNR a Zboru povereníkov. Chodbový solitér sa nachádza v lokalite Letná na ulici Gorkého 2 pri uliciach Železničná 1, Hviezdoslavova a Strojárska v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Pamätná tabuľa sídla 1.československej vlády. Pamätná tabuľa sídla SNR a Zboru povereníkov.

Vojenská škola v mestskej časti Sever (Kadetka)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova školy postavená v rokoch 1854-1856. Upravovaná bola v roku 1995. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná so štyrmi podkrovnými podlažiami a podpivničením. Autorom je Jozef Bellágh. Chodbová solitérna budova sa nachádza v lokalite Severné Mesto na ulici Komenského 39.

Škola v mestskej časti Sever (Katedra – Aula fyziky Technickej univerzity Košice)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova školy z rokov 1873-1875 (Bývalá Poľnohospodárska akadémia). Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Peter Jakab. Solitér sa nachádza sa v lokalite Severné Mesto v západnej časti Parku Komenského 2, 4.

Reedukačný ústav v mestskej časti Sever

Národná kultúrna pamiatka Reedukačný ústav s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Komenského 73. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Škola I. Kancelárie, laboratóriá č. 8 a č.9. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením. Objekt č. 3141. Škola II. Kancelárie, objekt č.11. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením. Objket č. 3142. Škola III. Kancelárie, objekt č.10. Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985....