Kostol svätého Štefana Kráľa v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne neskororománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v období 1200-1250 a je najstaršou architektonickou pamiatkou Žiliny. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1429, archeologické výskumy však zdokladovali jeho počiatky už v 13.storočí, kedy bol obkolesený 6 až 7 stredovekými osadami pod názvom „terra de Selinan“. Upravovaný bol niekoľkokrát v 16.storočí a  koncom 17.storočia. V roku 1762 bol zbarokizovaný, začiatkom 20.storočia upravený. Je to jednoloďová stavba s pravouhlým pôdorysom a polkruhovou apsidou. V presbytériu sa nachádzajú cenné nástenné maľby, ktoré pochádzajú približne z roku 1260, zachovaná stredoveká nástenná maľba z 1.tretiny 14.storočia a mladšia freska...

Kostol svätého Juraja, mučeníka v Žiline

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický, neskôr renesančne upravený, rímsko-katolícky Kostol svätého Juraja, mučeníka zo 16.storočia. Stojí na severozápadnom okraji obce, kde uprostred cintorína tvorí s okolitou prírodou veľmi krásny harmonický celok. Upravovaný bol v roku 1776, v 18.storočí, v rokoch 1826 a 2010-2012. Dispozične predstavuje kostol jednolodie so svätyňou a pristavenou vežou. Krátka loď kostola je takmer štvorcového pôdorysu a štvorcová je i svätyňa. Mohutná veža pred vchodom kostola sa nahor zužuje a len málo prevyšuje hrebeň strechy kostolnej veže. Veža je zakončená ihlanovitou strieškou. Kostol bol postavený na prelome 15. a 16.storočia, v období neskorej gotiky. Najstaršia zachovaná písomná správa sa nachádza v zlomku...

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice, zvaný tiež farský Kostol Panny Márie, bol postavený okolo roku 1400, na starších základoch. Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. Tento trojloďový, pôvodne gotický, kostol s renesančnými prvkami bol postavený na mieste pôvodného Žilinského hradu z 13.storočia. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13.storočia Žilinský hrad, o ktorom sú písomné správy z rokov 1318-1454. Kostol sa spomína už v roku 1423, vtedy bol ešte zasvätený Panne Márii. K zmene patrocínia došlo koncom 16.storočia, keď kostol dvakrát zaujali Podmanickí a v roku...

Kostol svätého Mikuláša, biskupa vo Višňovom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pútnický neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v rokoch 1769-1782. V poslednom roku bol kostol celý zastrešený. V roku 1818 bol doplnený o dve veže. Je to jednoloďový dvojvežový kostol. Žilinský rodák Daniel Dlabač v roku 1782 daroval kostolu hlavný oltár. Oltárnym obrazom bol obraz Navštívenia Panny Márie, ktorý je aj na dnešnom oltári. V interiéri sa nachádzajú maľby z rokov 1901-1902 od Jozefa Hanulu. Autorom stavby je architekt P. Miller, autormi prístavby veží A. Zimmerman, F. Tomašek a M. Martini. Barokový interiér pochádza z 18.storočia. Stojí v strede obce pri ceste.

Kostol Najsvätejšej Trojice vo Varíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z 2.polovice 13.storočia. Pri založení fary roku 1200 bola vybudovaná kaplnka zasvätená Svätému krížu. V roku 1233 zasvätili nový kostol Panne Márii. Po rokoch protestantizmu v 16.a 17. storočí bol v roku 1673 vrátený katolíkom. Pri vstupe do kostola je vstavaná klasicistická kaplnka z roku 1727. Pod kaplnkou je krypta Pongrácovskej rodiny. Kostol bol rozšírený v 17.storočí. Neskorobarokový oltár z roku 1795 je upevnený priamo na stene s vysokým reliéfom polychrómovej drevorezby Najsvätejšej Trojice, do ktorej je zakomponovaný výjav Nanebovzatia Panny Márie. Kostol bol upravovaný v roku 1828. Počas 2.svetovej vojny bola poškodená fara i kostol. Pri vyhodení železničného mosta tlaková...