Kostol svätého Imricha Uhorského v Skalke nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2019. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha Uhorského bol postavený v rokoch 1752-1763 v barokovom slohu. Upravovaný bol v rokoch 1772-1774 a 1908, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1997 a 2016. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby ja Karol Juháši z Nitry. Stojí v miestnej časti Skala na juhovýchodnom okraji obce. Ohradný múr. Barokový ohradný múr okolo kostola z roku 1777. Upravovaný bol v 20.storočí. Má oválny pôdorys. Príkostolný cintorín. Stredoveký príkostolný cintorín okolo kostola pochádza z 13.storočia. Zanikol v roku 1786. Priestor bol upravovaný v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Má oválny pôdorys. Kryté schodisko. Barokové murované kryté schodisko z roku 1777....

Evanjelický kostol v Adamovských Kochanovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1784. Upravovaný bol v roku 1812, po roku 1819 a v rokoch 1832-1833, 1834, 1845, 1903-1904, 1947-1948, 1969, 1984, 1999-2000, 2013 a 2015. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v miestnej časti Kochanovce na juhozápadnom konci obce, severozápadne od evanjelickej fary.

Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Žabokrekoch nad Nitrou

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2021. Nachádza sa na ulici Tehelná v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Secesný farský rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov bol postavený v rokoch 1912-1913 na mieste zbúraného románskeho kostola z 13.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1946, 1992, 1994, 2007, 2008, 2010-2011 a 2013-2014. Jednoloďová, jednovežová a dvojkaplnková stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom. Autorom stavby je Juraj Bílik. Kaplnka I. Historizujúca Kaplnka svätej Rodiny z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnom nároží oplotenia. Kaplnka II. Historizujúca Kaplnka Anjela strážcu z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba...