Evanjelický kostol v Turej Lúke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1792-1793. Upravovaný bol v rokoch 1893 a 1903, pred rokom 1976 a v rokoch 2009 a 2017. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa v Myjave, v centre mestskej časti Turá Lúka.

Kostol svätého Vavrinca, diakona v Malej Hradnej

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 2020. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Rímskokatolícky farský Kostol svätého Vavrinca, diakona bol postavený z tradície hradu (veľkomoravský hrad stál nad obcou, spomínaný bol v roku 1329 pod názvom Garadna, dnes už nejestvuje). Kamenný gotický kostol bol postavený na románskych základoch z 12. alebo 2.polovice 13.storočia. Archidiakonát sa tu spomína už v roku 1264 a kamenný kostol v roku 1329. Pôvodne bol zasvätený Všetkým svätým. Išlo zrejme o jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a východnou svätyňou neznámeho tvaru. V rokoch 1540-1661 patril kostol evanjelikom. Upravovaný bol v 17.storočí. V rokoch 1685-1714...

Kostol svätého Štefana Kráľa v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne neskororománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v období 1200-1250 a je najstaršou architektonickou pamiatkou Žiliny. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1429, archeologické výskumy však zdokladovali jeho počiatky už v 13.storočí, kedy bol obkolesený 6 až 7 stredovekými osadami pod názvom „terra de Selinan“. Upravovaný bol niekoľkokrát v 16.storočí a  koncom 17.storočia. V roku 1762 bol zbarokizovaný, začiatkom 20.storočia upravený. Je to jednoloďová stavba s pravouhlým pôdorysom a polkruhovou apsidou. V presbytériu sa nachádzajú cenné nástenné maľby, ktoré pochádzajú približne z roku 1260, zachovaná stredoveká nástenná maľba z 1.tretiny 14.storočia a mladšia freska...

Kostol svätého Juraja, mučeníka v Žiline

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický, neskôr renesančne upravený, rímsko-katolícky Kostol svätého Juraja, mučeníka zo 16.storočia. Stojí na severozápadnom okraji obce, kde uprostred cintorína tvorí s okolitou prírodou veľmi krásny harmonický celok. Upravovaný bol v roku 1776, v 18.storočí, v rokoch 1826 a 2010-2012. Dispozične predstavuje kostol jednolodie so svätyňou a pristavenou vežou. Krátka loď kostola je takmer štvorcového pôdorysu a štvorcová je i svätyňa. Mohutná veža pred vchodom kostola sa nahor zužuje a len málo prevyšuje hrebeň strechy kostolnej veže. Veža je zakončená ihlanovitou strieškou. Kostol bol postavený na prelome 15. a 16.storočia, v období neskorej gotiky. Najstaršia zachovaná písomná správa sa nachádza v zlomku...

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice, zvaný tiež farský Kostol Panny Márie, bol postavený okolo roku 1400, na starších základoch. Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. Tento trojloďový, pôvodne gotický, kostol s renesančnými prvkami bol postavený na mieste pôvodného Žilinského hradu z 13.storočia. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13.storočia Žilinský hrad, o ktorom sú písomné správy z rokov 1318-1454. Kostol sa spomína už v roku 1423, vtedy bol ešte zasvätený Panne Márii. K zmene patrocínia došlo koncom 16.storočia, keď kostol dvakrát zaujali Podmanickí a v roku...