Fontána so sochou Dobročinnosti v Levoči

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančné dielo z roku 1898. Autorom je László Steinhausz. Nachádza sa na Námestí Majstra Pavla pred radnicou v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Nádrž fontány. Travertínová nádrž fontány. Upravovaná bola v roku 1900. Má osemuholníkový a kruhový pôdorys. Stĺp. Travertínový stĺp pod sochou svätej Alžbety. Má štvorcový a kruhový pôdorys. Nachádza sa v strede nádrže fontány. Socha. Plastika svätej Alžbety so žobrajúcim dieťaťom. Nachádza sa na stĺpe vo fontáne.

Fontána pri Fakultnej nemocnici v Nitre

Národná kultúrna pamiatka Fontána vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa na ulici Špitálska v areáli Fakultnej nemocnice v pamiatkovej zóne. Modernistické dielo z roku 1939. Autorom je József Elemír Mészáros. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný podstavec sochy fontány. Socha. Mužský figurálny motív s názvom Túžba po vyzdravení.