Modranské oskoruše

Za chránené boli vyhlásené v roku 2003. Sú to tri najmohutnejšie exempláre jarabiny oskorušovej v oblasti Malých Karpát s vysokou ekologickou a krajinotvornou hodnotou. Stromy si zasluhujú ochranu z dôvodu ich mohutnosti, t.j. veku a obvodu kmeňa, ako aj z dôvodu ich ekologickej a krajinotvornej hodnoty. Výška stromov je 10-18m, vek 150-400 rokov. Prvý strom má obvod kmeňa 484cm a priemer koruny 16m, druhý 420cm a 14m a tretí 254cm a 12m. Stromy rastú východne od Modry.