Bresty pri obci Spišský Štiavnik

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1997. Sú to dva exempláre brestu horského s výškou 26 a 25m, obvodom kmeňa 316 a 380cm, priemerom koruny 15 a 18m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z estetických, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa východne od obce Spišský Štiavnik pri štátnej ceste.