2448 (Z Liešťan na Suchý vrch)

Orientačné miesta: Liešťany (340m) – Lomnica, most (335m) – Zubrovo (475m) – Rovienky (800m) – Suchý vrch (1028m).

Dĺžka: 6,3km.

Čas prechodu: 2 hodiny 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 690m/klesanie 0m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v obci Liešťany pri obecnom úrade spolu so žltým chodníkom (8403). Pokračujú spolu po hlavnej ceste obcou severným smerom do lokality Lomnica, most, kde žltý chodník (8403) odbočuje doprava a pokračuje do obce Temeš. Modrý chodník pokračuje stále po hlavnej ceste, prechádza popod cintorín s kaplnkou a za ním odbočuje doľava. Pokračuje miernym stúpaním po spevnenej ceste popri toku Krstenice, prekonáva ju a následne prudko odbočuje vľavo na poľnú cestu. Ďalej mierne stúpa cez lokalitu Zubrovo, prechádza popod elektrické vedenie a vchádza do lesa. Stúpanie sa mení na prudšie a chodník vystupuje na vrch Rovienka (807,0m) a ďalej pokračuje už miernejšie k Lomnickému vrchu (865,2m). Ten obchádza z juhu a stále stúpa na Suchý vrch (1.027,8m), kde končí. Zo Suchého vrchu (1.027,8m) je možné pokračovať po červenom chodníku (0708) južným smerom cez vrch Rokoš (1.009,9m) až do Uhrovca, alebo severným smerom až na chatu Homôlka.