8339 (Spojka na hrebeň Javorníkov)

Orientačné miesta: Hrkotov (891m (0,45km) – Hrebeň Javorníkov.

Dĺžka: 0,45km.

Prevýšenie: 66/0m.

Náročnosť: Rekrea (MTB bicykel).

Povrch: Spevnená cesta.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Žltá cyklotrasa tvorí spojku medzi zelenou cyklotrasou (5326) a hrebeňom Javorníkov. V budúcnosti má hrebeňom Javorníkov viesť značená Javornícka cyklomagistrála.