8319 (Z obce Príles do Dubnice nad Váhom)

Orientačné miesta: Príles (CZT-2301) (2,5km) – Dubnica nad Váhom (CZT-2303).

Dĺžka: 2,5km.

Prevýšenie: 35/41m.

Náročnosť: Rekrea (ľahké, cestné trasy).

Povrch: Asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Žltá cyklotrasa vytvára spojku medzi modrými cyklotrasami (2301 a 2303). Začína odbočením v mieste, kde modrá cyklotrasa (2301) prechádza neďaleko Trenčianskej Teplej, obce Príles cez Kočkovský kanál. Pokračuje proti prúdu po ľavej strane kanála až k miestu, kde modrá cyklotrasa (2303) severne od Dubnice nad Váhom prechádza cez Kočkovský kanál. Tu končí.