8302 (Z Trenčianskej Teplej do Novej Dubnice)

Orientačné miesta: Pod Plieškami (250m) (0,6km) – Cyklovyhliadka Kaňová (1,3km) – Nová Dubnica-juh (CZT-2303).

Dĺžka: 1,9 km.

Prevýšenie: 48/39m.

Náročnosť: Rekrea (ľahké) – Cestné trasy.

Povrch: Asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Spojovacia trasa medzi Trenčianskou Teplou a Novou Dubnicou, ktorá spája zelenú cyklotrasu (5301) a modrú cyklotrasu (2303). Cyklotrasa začína medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami pri železničnej trati v lokalite Pod Plieškami na zelenej cyklotrase (5301). Pokračuje miernym stúpaním asfaltovou a neskôr štrkovou cestou smerom do Novej Dubnice. Nad stajňou Kaňová je doprava odbočka do lokality Kaňová na cyklovyhliadku. Odbočka má dĺžku 0,8km. Od nej cyklotrasa klesá do Novej Dubnice. Končí v juhovýchodnej časti mesta napojením na modrú cyklotrasu (2303).