(9140) Javorovo-bukové horské lesy

Tieto lesy sa vyskytujú vo vyšších horských polohách (900-1.300m), zväčša vo vrcholových častiach a často na sutinách. Optimum majú tam, kde hornú hranicu lesa tvorí buk, kde niekedy tvoria javorovo-bukové porasty s obmedzeným vzrastom. Drevinová skladba je tvorená predovšetkým javorom horským a bukom lesným s prímesami iných drevín (smrek, jedľa, jarabina vtáčia a iné). Obľubujú podložie bohatšie na živiny, čiže vápence, dolomity, vulkanity (andezity). Krovinové poschodie býva veľmi chudobné. Bylinná vrstva je naopak veľmi bohatá, prevládajú v nej vysokobylinné druhy.

Biotop Ls5.3

Biotop európskeho významu 9140 (Javorovo-bukové horské lesy)
Zdroj: www.sopsr.sk