(9170) Dubovo-hrabové lesy lipové s absenciou smreka

Lipové dubohrabiny sú charakteristické pre špecifické klimatické podmienky severných vnútrokarpatských kotlín (Hornádska, Podtatranská, možný výskyt aj Turčianska, Oravská, Žilinská). Pôvodne pokrývali súvislé plochy týchto kotlín. Dnes sú redukované na maloplošné zvyšky s výrazne pozmeneným drevinovým zložením. V prirodzených lesoch dominovali duby z okruhu duba letného a duba zimného a lipa malolistá, prípadne javory a jedľa. Oproti iným typom dubohrabín je hrab menej početne zastúpený. Typické sú hlbšie pôdy, často s prekryvmi sprašových hlín a pravidelné, nie príliš strmé svahy. Bylinný podrast je zložený z rôznorodých druhov rastlín, od rastlín nenáročných na živiny až po druhy viazané na vysoký obsah živín v pôde.

Biotop Ls2.3.1

Biotop európskeho významu 9170 (Dubovo-hrabové lesy lipové)
Zdroj: www.sopsr.sk