6. Banskobystrický kraj

(Vysvetlivky: A. = KRAJ, A.B. = OKRES, A.B.C. = OBEC, MESTSKÁ ČASŤ (Bratislava, Košice), VOJENSKÝ OBVOD, A.B.C.D. = MESTSKÁ/MIESTNA ČASŤ, (M) = MESTO)

6.1. Okres Banská Bystrica

6.1.1. Badín

6.1.2. Baláže

6.1.3. BANSKÁ BYSTRICA (M)

6.1.3.1. Banská Bystrica

6.1.3.2. Iliaš

6.1.3.3. Jakub

6.1.3.4. Kostiviarska

6.1.3.5. Kráľová

6.1.3.6. Kremnička

6.1.3.7. Majer

6.1.3.8. Podlavice

6.1.3.9. Radvaň

6.1.3.10. Rakytovce

6.1.3.11. Rudlová

6.1.3.12. Sásová

6.1.3.13. Senica

6.1.3.14. Skubín

6.1.3.15. Šalková

6.1.3.16. Uľanka

6.1.4. Brusno

6.1.4.1. Brusno

6.1.4.2. Brusno-kúpele

6.1.4.3. Ondrej nad Hronom

6.1.5. Čerín

6.1.5.1. Čačín

6.1.5.2. Čerín

6.1.6. Dolná Mičiná

6.1.7. Dolný Harmanec

6.1.8. Donovaly

6.1.9. Dúbravica

6.1.10. Harmanec

6.1.11. Hiadeľ

6.1.12. Horná Mičiná

6.1.13. Horné Pršany

6.1.14. Hrochoť

6.1.15. Hronsek

6.1.16. Kordíky

6.1.17. Králiky

6.1.18. Kynceľová

6.1.19. Ľubietová

6.1.20. Lučatín

6.1.21. Malachov

6.1.22. Medzibrod

6.1.23. Moštenica

6.1.24. Motyčky

6.1.24.1. Jergaly

6.1.24.2. Motyčky

6.1.24.3. Štubne

6.1.25. Môlča

6.1.25.1. Dolná Môlča

6.1.25.2. Horná Môlča

6.1.25.3. Prostredná Môlča

6.1.26. Nemce

6.1.27. Oravce

6.1.28. Podkonice

6.1.29. Pohronský Bukovec

6.1.30. Poniky

6.1.30.1. Ponická Huta

6.1.30.2. Ponická Lehôtka

6.1.30.3. Poniky

6.1.31. Povrazník

6.1.32. Priechod

6.1.33. Riečka

6.2.34. Sebedín-Bečov

6.1.34.1. Bečov

5.1.34.2. Sebedín

6.1.35. Selce

6.1.36. Slovenská Ľupča

6.1.37. Staré Hory

6.1.37.1. Dolný  Jelenec

6.1.37.2. Horný Jelenec

6.1.37.3. Polkanová

6.1.37.4. Staré Hory

6.1.37.5. Valentová

6.1.38. Strelníky

6.1.39. Špania Dolina

6.1.40. Tajov

6.1.40.1. Jabriková

6.1.40.2. Tajov

6.1.41. Turecká

6.1.42. Vlkanová

6.2. Okres Banská Štiavnica

6.2.1. Baďan

6.2.1.1. Baďan

6.2.1.2. Klastava

6.2.2. Banská Belá          

6.2.3. BANSKÁ ŠTIAVNICA (M)

6.2.3.1. Banská Štiavnica

6.2.3.2. Počúvadlianske Jazero

6.2.3.3. Sitnianska

6.2.3.4. Štefultov

6.2.4. Banský Studenec

6.2.5. Beluj        

6.2.6. Dekýš      

6.2.7. Ilija           

6.2.8. Kozelník 

6.2.9. Močiar    

6.2.10. Počúvadlo           

6.2.11. Podhorie

6.2.11.1. Teplá

6.2.11.2. Žakýl

6.2.12. Prenčov

6.2.13. Svätý Anton       

6.2.14. Štiavnické Bane

6.2.15. Vysoká 

6.3. Okres Brezno

6.3.1. Bacúch

6.3.2. Beňuš

6.3.2.1. Beňuš

6.3.2.2. Filipovo

6.3.2.3. Gašparovo

6.3.2.4. Pôbišovo

6.3.3. Braväcovo

6.3.3.1. Braväcovo

6.3.3.2. Podholie

6.3.4. BREZNO (M)

6.3.4.1. Brezno

6.3.4.2. Bujakovo

6.3.4.3. Mazorníkovo

6.3.4.4. Predné Halny

6.3.4.5. Zadné Halny

6.3.5. Bystrá

6.3.6. Čierny Balog

6.3.6.1. Čierny Balog

6.3.6.2. Dobroč

6.3.6.3. Fajtov

6.3.6.4. Jánošovka

6.3.6.5. Komov

6.3.6.6. Krám

6.3.6.7. Medveďov

6.3.6.8. Pusté

6.3.6.9. Vydrovo

6.3.7. Dolná Lehota

6.3.8. Drábsko

6.3.8.1. Drábsko

6.3.8.2. Kysuca

6.3.9. Heľpa

6.3.10. Horná Lehota

6.3.10.1. Bruchačka

6.3.10.2. Horná Lehota

6.3.11. Hronec

6.3.12. Jarabá

6.3.13. Jasenie

6.3.14. Lom nad Rimavicou

6.3.14.1. Javorina

6.3.14.2. Lom nad Rimavicou

6.3.15. Michalová

6.3.16. Mýto pod Ďumbierom

6.3.17. Nemecká

6.3.17.1. Dubová

6.3.17.2. Nemecká

6.3.17.3. Zámostie

6.3.18. Osrblie

6.3.19. Podbrezová

6.3.19.1. Chvatimech

6.3.19.2. Lopej

6.3.19.3. Podbrezová

6.3.19.4. Skalica

6.3.19.5. Štiavnička

6.3.19.6. Vajsková

6.3.20. Pohorelá

6.3.20.1. Pohorelá

6.3.20.2. Pohorelská Maša

6.3.21. Pohronská Polhora

6.3.22. Polomka

6.3.22.1. Hámor

6.3.22.2. Polomka

6.3.23. Predajná

6.3.24. Ráztoka

6.3.25. Sihla

6.3.26. Šumiac

6.3.26.1. Červená Skala

6.3.26.2. Šumiac

6.3.27. Telgárt

6.3.28. Valaská

6.3.28.1. Piesok

6.3.28.2. Valaská

6.3.29. Vaľkovňa

6.3.29.1. Nová Maša

6.3.29.2. Švábolka

6.3.29.3. Vaľkovňa

6.3.29.4. Zlatno

6.3.30. Závadka nad Hronom

6.4. Okres Detva

6.4.1. DETVA (M)

6.4.1.1. Detva

6.4.1.2. Detva-sídlisko

6.4.1.3. Kostolná

6.4.1.4. Krné

6.4.1.5. Piešť I

6.4.1.6. Piešť II

6.4.1.7. Skliarovo

6.4.1.8. Zapriechody

6.4.2. Detvianska Huta

6.4.2.1. Bratkovica

6.4.2.2. Detvianska Huta

6.4.2.3. Komárno

6.4.2.4. Vrchdobroč

6.4.2.5. Žabica

6.4.3. Dúbravy

6.4.3.1. Dúbravy

6.4.3.2. Iviny

6.4.3.3. Želobudza

6.4.4. Horný Tisovník

6.4.4.1. Dolný Tisovník

6.4.4.2. Horný Tisovník

6.4.5. HRIŇOVÁ (M)

6.4.5.1. Biele Vody

6.4.5.2. Horná Hriňová

6.4.5.3. Hriňová

6.4.5.4. Jasenovo

6.4.5.5. Krivec I

6.4.5.6. Krivec II

6.4.5.7. Mangútovo

6.4.5.8. Slanec

6.4.5.9. Snohy

6.4.5.10. Štoliansko

6.4.5.11. Vrchslatina

6.4.6. Klokoč

6.4.6.1. Jašov Vrch

6.4.6.2. Klokoč

6.4.7. Korytárky

6.4.7.1. Korytárky

6.4.7.2. Zlatnô

6.4.8. Kriváň

6.4.9. Látky

6.4.9.1. Čechánky

6.4.9.2. Látky

6.4.9.3. Mláky

6.4.9.4. Nový Svet

6.4.9.5. Paseky

6.4.9.6. Polianky

6.4.10. Podkriváň

6.4.10.1. Bukovinka

6.4.10.2. Dolná Bzová

6.4.10.3. Ivanišovo

6.4.10.4. Podkriváň

6.4.10.5. Zubria

6.4.11. Slatinské Lazy

6.4.12. Stará Huta

6.4.12.1. Sliačská Podpoľana

6.4.12.2. Stará Huta

6.4.13. Stožok

6.4.14. Vígľaš

6.4.14.1. Pstruša

6.4.14.2. Vígľaš

6.4.15. Vígľašská Huta-Kalinka

6.4.15.1. Kalinka

6.4.15.2. Vígľašská Huta

6.5. Okres Krupina

6.5.1. Bzovík

6.5.2. Cerovo

6.5.2.1. Cerovo

6.5.2.2. Duchenec

6.5.3. Čabradský Vrbovok

6.5.4. Čekovce

6.5.5. Devičie

6.5.6. Dolné Mladonice

6.5.7. Dolný Badín

6.5.8. Domaníky

6.5.9. Drážovce

6.5.10. Drienovo

6.5.11. DUDINCE (M)

6.5.11.1. Dudince

6.5.11.2. Merovce

6.5.12. Hontianske Moravce

6.5.12.1. Kostolné Moravce

6.5.12.2. Opatové Moravce

6.5.13. Hontianske Nemce

6.5.13.1. Hontianske Nemce

6.5.13.2. Rakovec

6.5.13.3. Sitnianska Lehôtka

6.5.14. Hontianske Tesáre

6.5.14.1. Báčovce

6.5.14.2. Dvorníky

6.5.14.3. Hontianske Tesáre

6.5.14.4. Šipice

6.5.15. Horné Mladonice

6.5.16. Horný Badín

6.5.17. Jalšovík

6.5.17.1. Dolný Jalšovík

6.5.17.2. Horný Jalšovík

6.5.18. Kozí Vrbovok

6.5.19. Kráľovce-Krnišov

6.5.19.1. Kráľovce

6.5.19.2. Krnišov

6.5.20. KRUPINA (M)

6.5.21. Lackov

6.5.22. Ladzany

6.5.23. Lišov

6.5.24. Litava

6.5.25. Medovarce

6.5.26. Rykynčice

6.5.26.1. Dolné Rykynčice

6.5.26.2. Horné Rykynčice

6.5.27. Sebechleby

6.5.28. Selce

6.5.29. Senohrad

6.5.30. Sudince

6.5.31. Súdovce              

6.5.32. Terany

6.5.33. Trpín

6.5.34. Uňatín

6.5.35. Zemiansky Vrbovok

6.5.36. Žibritov

6.6. Okres Lučenec

6.6.1. Ábelová

6.6.1.1. Ábelová

6.6.1.2. Madačka

6.6.1.3. Nedelište

6.6.2. Belina

6.6.3. Biskupice

6.6.4. Boľkovce

6.6.5. Budiná

6.6.6. Bulhary

6.6.7. Buzitka

6.6.7.1. Buzitka

6.6.7.2. Dora

6.6.7.3. Ipeľka

6.6.7.4. Krásna

6.6.7.5. Nový Sad

6.6.8. Čakanovce

6.6.9. Čamovce

6.6.10. Divín

6.6.10.1. Divín

6.6.10.2. Divínske Lazy

6.6.11. Dobroč

6.6.11.1. Brestina

6.6.11.2. Diel

6.6.11.3. Dobroč

6.6.11.4. Herman

6.6.11.5. Malá Dolina

6.6.11.6. Veľká Dolina

6.6.12. FIĽAKOVO (M)

6.6.13. Fiľakovské Kováče

6.6.13.1. Fiľakovské Kľačany

6.6.13.2. Fiľakovské Kováče

6.6.13.3. Kurtáň

6.6.14. Gregorova Vieska

6.6.15. Halič

6.6.16. Holiša

6.6.17. Jelšovec

6.6.18. Kalonda

6.6.19. Kotmanová

6.6.20. Lehôtka

6.6.21. Lentvora

6.6.22. Lipovany

6.6.23. Lovinobaňa

6.6.23.1. Lovinobaňa

6.6.23.2. Uderiná

6.6.24. Ľuboreč

6.6.25. LUČENEC (M)

6.6.25.1. Lučenec

6.6.25.2. Malá Ves

6.6.25.3. Opatová

6.6.26. Lupoč

6.6.27. Mašková

6.6.28. Mikušovce

6.6.29. Mučín

6.6.30. Mýtna

6.6.31. Nitra nad Ipľom

6.6.32. Nové Hony

6.6.32.1. Nové Hony

6.6.32.2. Ružová Osada

6.6.33. Panické Dravce

6.6.34. Píla

6.6.35. Pinciná

6.6.36. Pleš

6.6.37. Podrečany

6.6.38. Polichno

6.6.39. Praha

6.6.40. Prša

6.6.41. Radzovce

6.6.41.1. Obručná

6.6.41.2. Radzovce

6.6.42. Rapovce

6.6.43. Ratka

6.6.44. Ružiná

6.6.45. Stará Halič

6.6.46. Šávoľ

6.6.47. Šiatorská Bukovinka

6.6.48. Šíd

6.6.49. Šurice

6.6.50. Točnica

6.6.51. Tomášovce

6.6.52. Trebeľovce

6.6.52.1. Muľka

6.6.52.2. Trebeľovce

6.6.53. Trenč

6.6.53.1. Šára

6.6.53.2. Trenč

6.6.54. Tuhár

6.6.55. Veľká nad Ipľom

6.6.55.1. Veľká nad Ipľom

6.6.55.2. Veľké Dálovce

6.6.56. Veľké Dravce

6.6.57. Vidiná

6.7. Okres Poltár

6.7.1. Breznička

6.7.1.1. Breznička

6.7.1.2. Červeň

6.7.2. Cinobaňa

6.7.2.1. Cinobaňa

6.7.2.2. Hrnčiarky

6.7.2.3. Katarínska Huta

6.7.2.4. Maša

6.7.2.5. Turíčky

6.7.2.6. Žihľava

6.7.3. České Brezovo

6.7.3.1. České Brezovo

6.7.3.2. Salajka

6.7.3.3. Vaľkovo

6.7.4. Ďubákovo

6.7.5. Hradište

6.7.6. Hrnčiarska Ves

6.7.6.1. Maštinec

6.7.6.2. Pondelok

6.7.6.3. Veľká Suchá

6.7.7. Hrnčiarske Zalužany

6.7.8. Kalinovo

6.7.8.1. Hrabovo

6.7.8.2. Kalinovo

6.7.8.3. Petrovec

6.7.9. Kokava nad Rimavicou

6.7.10. Krná

6.7.11. Málinec

6.7.11.1. Dobrý Potok

6.7.11.2. Chladná Studňa

6.7.11.3. Ipeľ

6.7.11.4. Málinec

6.7.11.5. Vlčovo

6.7.12. Mládzovo

6.7.13. Ozdín

6.7.13.1. Bystrička

6.7.13.2. Ozdín

6.7.14. POLTÁR (M)

6.7.14.1. Hájiky-Maky

6.7.14.2. Poltár

6.7.14.3. Prievrana

6.7.14.4. Slaná Lehota

6.7.14.5. Zelené

6.7.15. Rovňany

6.7.16. Selce

6.7.17. Sušany

6.7.18. Šoltýska

6.7.18.1. Ľubienka

6.7.18.2. Šoltýska

6.7.19. Uhorské

6.7.20. Utekáč

6.7.21. Veľká Ves

6.7.22. Zlatno

6.8. Okres Revúca

6.8.1. Držkovce

6.8.2. Gemer

6.8.3. Gemerská Ves

6.8.3.1. Hrkáč

6.8.3.2. Šankovce

6.8.4. Gemerské Teplice

6.8.4.1. Gemerský Milhosť

6.8.4.2. Jelšavská Teplica

6.8.5. Gemerský Sad

6.8.5.1. Mikolčany

6.8.5.2. Nováčany

6.8.6. Hrlica

6.8.7. Hucín

6.8.8. Chvalová

6.8.9. Chyžné

6.8.10. JELŠAVA (M)

6.8.11. Kameňany

6.8.12. Leváre

6.8.13. Levkuška

6.8.14. Licince

6.8.15. Lubeník

6.8.16. Magnezitovce

6.8.16.1. Kopráš

6.8.16.2. Mníšany

6.8.17. Mokrá Lúka

6.8.18. Muráň

6.8.19. Muránska Dlhá Lúka

6.8.20. Muránska Huta

6.8.21. Muránska Lehota

6.8.22. Muránska Zdychava

6.8.23. Nandraž

6.8.24. Otročok

6.8.25. Ploské

6.8.26. Polina

6.8.27. Prihradzany

6.8.28. Rákoš

6.8.28.1. Rákoš

6.8.28.2. Rákošská Baňa

6.8.29. Rašice

6.8.30. Ratková

6.8.30.1. Ratková

6.8.30.2. Repištia

6.8.31. Ratkovské Bystré

6.8.31.1. Filier

6.8.31.2. Ratkovské Bystré

6.8.32. REVÚCA (M)

6.8.32.1. Revúca

6.8.32.2. Revúčka

6.8.33. Revúcka Lehota

6.8.34. Rybník

6.8.34.1. Brusník

6.8.34.2. Rybník

6.8.35. Sása

6.8.36. Sirk

6.8.36.1. Červeňany

6.8.36.2. Sirk

6.8.36.3. Železník

6.8.37. Skerešovo

6.8.38. Šivetice

6.8.39. TORNAĽA (M)

6.8.39.1. Behynce

6.8.39.2. Králik

6.8.39.3. Starňa

6.8.39.4. Šafárikovo

6.8.40. Turčok

6.8.41. Višňové

6.8.42. Žiar

6.9. Okres Rimavská Sobota

6.9.1. Abovce

6.9.2. Babinec

6.9.3. Barca

6.9.4. Bátka

6.9.5. Belín

6.9.6. Blhovce

6.9.7. Bottovo

6.9.8. Budikovany

6.9.9. Cakov

6.9.10. Čerenčany

6.9.11. Čierny Potok

6.9.12. Číž

6.9.12.1. Číž

6.9.12.2. Číž-kúpele

6.9.13. Dolné Zahorany

6.9.14. Dražice

6.9.15. Drienčany

6.9.15.1. Drienčany

6.9.15.2. Papča

6.9.16. Drňa

6.9.17. Dubno

6.9.18. Dubovec

6.9.19. Dulovo

6.9.20. Figa

6.9.21. Gemerček

6.9.22. Gemerské Dechtáre

6.9.23. Gemerské Michalovce

6.9.24. Gemerský Jablonec

6.9.25. Gortva

6.9.26. Hajnáčka

6.9.27. HNÚŠŤA (M)

6.9.27.1. Brádno

6.9.27.2. Hačava

6.9.27.3. Hnúšťa

6.9.27.4. Likier

6.9.27.5. Polom

6.9.28. Hodejov

6.9.29. Hodejovec

6.9.30. Horné Zahorany

6.9.31. Hostice

6.9.32. Hostišovce

6.9.33. Hrachovo

6.9.33.1. Hrachovo

6.9.33.2. Svetlá

6.9.34. Hrušovo

6.9.34.1. Hrušovo

6.9.34.2. Ostrany

6.9.34.3. Striežovce

6.9.35. Hubovo

6.9.36. Husiná

6.9.37. Chanava

6.9.38. Chrámec

6.9.39. Ivanice

6.9.40. Janice

6.9.41. Jesenské

6.9.42. Jestice

6.9.43. Kaloša

6.9.43.1. Nižná Kaloša

6.9.43.2. Vyšná Kaloša

6.9.44. Kesovce

6.9.45. Klenovec

6.9.46. Kociha

6.9.47. Konrádovce

6.9.48. Kráľ

6.9.49. Kraskovo

6.9.50. Krokava

6.9.51. Kružno

6.9.52. Kyjatice

6.9.53. Lehota nad Rimavicou

6.9.54. Lenartovce

6.9.55. Lenka

6.9.56. Lipovec

6.9.57. Lukovištia

6.9.58. Martinová

6.9.59. Neporadza

6.9.60. Nižný Skálnik

6.9.61. Nová Bašta

6.9.62. Orávka

6.9.63. Ožďany

6.9.64. Padarovce

6.9.65. Pavlovce

6.9.66. Petrovce

6.9.67. Poproč

6.9.68. Potok

6.9.69. Radnovce

6.9.70. Rakytník

6.9.71. Ratkovská Lehota

6.9.72. Ratkovská Suchá

6.9.73. Riečka

6.9.74. Rimavská Baňa

6.9.75. Rimavská Seč

6.9.76. RIMAVSKÁ SOBOTA (M)

6.9.76.1. Bakta

6.9.76.2. Dúžava

6.9.76.3. Kurinec

6.9.76.4. Mojín

6.9.76.5. Nižná Pokoradz

6.9.76.6. Rimavská Sobota

6.9.76.7. Sabová

6.9.76.8. Sobôtka

6.9.76.9. Včelinec

6.9.76.10. Vinice

6.9.76.11. Vyšná Pokoradz

6.9.77. Rimavské Brezovo

6.9.78. Rimavské Janovce

6.9.79. Rimavské Zalužany

6.9.80. Rovné

6.9.80.1. Ratkovská Zdychava

6.9.80.2. Rovné

6.9.81. Rumince

6.9.82. Slizké

6.9.83. Stará Bašta

6.9.84. Stránska

6.9.85. Studená

6.9.86. Sútor

6.9.87. Šimonovce

6.9.88. Širkovce

6.9.89. Španie Pole

6.9.90. Štrkovec

6.9.91. Tachty

6.9.92. Teplý Vrch

6.9.93. TISOVEC (M)

6.9.93.1. Rimavská Píla

6.9.93.2. Tisovec

6.9.94. Tomášovce

6.9.95. Uzovská Panica

6.9.96. Valice

6.9.96.1. Gregorovce

6.9.96.2. Nižné Valice

6.9.97. Včelince

6.9.98. Večelkov

6.9.99. Veľké Teriakovce

6.9.99.1. Krásna

6.9.99.2. Malé Teriakovce

6.9.99.3. Veľké Teriakovce

6.9.99.4. Vrbovce nad Rimavou

6.9.100. Veľký Blh

6.9.101. Vieska nad Blhom

6.9.102. Vlkyňa

6.9.103. Vyšné Valice

6.9.104. Vyšný Skálnik

6.9.105. Zádor

6.9.106. Zacharovce

6.9.107. Žíp

6.10. Okres Veľký Krtíš

6.10.1. Balog nad Ipľom

6.10.2. Bátorová

6.10.3. Brusník

6.10.4. Bušince

6.10.5. Čebovce

6.10.6. Čeláre

6.10.6.1. Čeláre

6.10.6.2. Kirť

6.10.7. Čelovce

6.10.8. Červeňany

6.10.9. Dačov Lom

6.10.10. Dolinka

6.10.11. Dolná Strehová

6.10.11.1. Bukovec

6.10.11.2. Dolná Strehová

6.10.11.3. Dúbrava

6.10.11.4. Prieloh

6.10.12. Dolné Plachtince

6.10.13. Dolné Strháre

6.10.13.1. Dolné Strháre

6.10.13.2. Selce

6.10.14. Ďurkovce

6.10.15. Glabušovce

6.10.16. Horná Strehová

6.10.17. Horné Plachtince

6.10.18. Horné Strháre

6.10.19. Hrušov

6.10.20. Chrastince

6.10.21. Chrťany

6.10.22. Ipeľské Predmostie

6.10.23. Kamenné Kosihy

6.10.24. Kiarov

6.10.25. Kleňany

6.10.26. Koláre

6.10.27. Kosihovce

6.10.28. Kosihy nad Ipľom

6.10.29. Kováčovce

6.10.29.1. Kováčovce

6.10.29.2. Peťov

6.10.30. Lesenice

6.10.31. Ľuboriečka

6.10.31.1. Drnava

6.10.31.2. Ľuboriečka

6.10.31.3. Osušie

6.10.32. Malá Čalomija

6.10.33. Malé Straciny

6.10.34. Malé Zlievce

6.10.35. Malý Krtíš

6.10.36. MODRÝ KAMEŇ (M)

6.10.37. Muľa

6.10.38. Nenince

6.10.39. Nová Ves

6.10.40. Obeckov

6.10.41. Olováry

6.10.41.1. Olováry

6.10.41.2. Potôčik

6.10.42. Opatovská Nová Ves

6.10.43. Opava

6.10.44. Pôtor

6.10.44.1. Pôtor

6.10.44.2. Žihľava

6.10.45. Pravica

6.10.45.1. Imrov Kopec

6.10.45.2. Pravica

6.10.46. Príbelce

6.10.46.1. Dolné Príbelce

6.10.46.2. Horné Príbelce

6.10.46.3. Škriavnik

6.10.47. Sečianky

6.10.48. Seľany

6.10.49. Senné

6.10.49.1. Príboj

6.10.49.2. Senné

6.10.50. Sklabiná

6.10.51. Slovenské Ďarmoty

6.10.51.1. Iliašov

6.10.51.2. Slovenské Ďarmoty

6.10.52. Slovenské Kľačany

6.10.53. Stredné Plachtince

6.10.54. Sucháň

6.10.55. Suché Brezovo

6.10.56. Širákov

6.10.57. Šuľa

6.10.58. Trebušovce

6.10.59. Veľká Čalomija

6.10.60. Veľká Ves nad Ipľom

6.10.61. Veľké Straciny

6.10.62. Veľké Zlievce

6.10.63. VEĽKÝ KRTÍŠ (M)

6.10.64. Veľký Lom

6.10.65. Vieska

6.10.66. Vinica

6.10.67. Vrbovka

6.10.68. Záhorce

6.10.68.1. Selešťany

6.10.68.2. Záhorce

6.10.69. Závada

6.10.70. Zombor

6.10.71. Želovce

6.11. Okres Zvolen

6.11.1. Babiná

6.11.2. Bacúrov

6.11.3. Breziny

6.11.3.1. Dolné Breziny

6.11.3.2. Horné Breziny

6.11.4. Budča

6.11.5. Bzovská Lehôtka

6.11.6. Dobrá Niva

6.11.7. Dubové

6.11.8. Hronská Breznica

6.11.9. Kováčová

6.11.10. VO Lešť

6.11.10.1. Kamenný Vrch

6.11.10.2. Lažteky

6.11.10.3. Lešť

6.11.10.4. Podjavorie

6.11.10.5. Vidov Vrch

6.11.11. Lieskovec

6.11.12. Lukavica

6.11.13. Michalková

6.11.14. Očová

6.11.15. Ostrá Lúka

6.11.16. Pliešovce

6.11.16.1. Dolinky

6.11.16.2. Lonec

6.11.16.3. Pliešovce

6.11.16.4. Podjavorie

6.11.16.5. Polomy

6.11.16.6. Zaježová

6.11.17. Podzámčok

6.11.18. Sása

6.11.19. Sielnica

6.11.20. SLIAČ (M)

6.11.20.1. Hájniky

6.11.20.2. Rybáre

6.11.20.3. Sampor

6.11.20.4. Sliač-kúpele

6.11.21. Tŕnie

6.11.21.1. Budička

6.11.21.2. Kašova Lehôtka

6.11.21.3. Tŕnie

6.11.22. Turová

6.11.23. Veľká Lúka

6.11.24. ZVOLEN (M)

6.11.24.1. Kráľová

6.11.24.2. Lukové

6.11.24.3. Môťová

6.11.24.4. Neresnica

6.11.24.5. Zolná

6.11.24.6. Zvolen

6.11.25. Zvolenská Slatina

6.11.25.1. Slatinka

6.11.25.2. Zvolenská Slatina

6.11.26. Železná Breznica

6.12. Okres Žarnovica

6.12.1. Brehy

6.12.2. Hodruša-Hámre

6.12.2.1. Banská Hodruša

6.12.2.2. Dolné Hámre

6.12.2.3. Kopanice

6.12.3. Horné Hámre

6.12.3.1. Horné Hámre

6.12.3.2. Kostivrch

6.12.4. Hrabičov

6.12.5. Hronský Beňadik

6.12.5.1. Hronský Beňadik

6.12.5.2. Psiare

6.12.6. Kľak

6.12.7. Malá Lehota

6.12.8. NOVÁ BAŇA (M)

6.12.8.1. Bukovina

6.12.8.2. Chotár

6.12.8.3. Nová Baňa

6.12.8.4. Stará Huta

6.12.8.5. Štále

6.12.8.6. Záhrb

6.12.9. Orovnica

6.12.10. Ostrý Grúň

6.12.11. Píla

6.12.12. Rudno nad Hronom

6.12.13. Tekovská Breznica

6.12.14. Veľká Lehota

6.12.15. Veľké Pole

6.12.16. Voznica

6.12.17. ŽARNOVICA (M)

6.12.17.1. Lukavica

6.12.17.2. Revištské Podzámčie

6.12.17.3. Žarnovica

6.12.17.4. Žarnovická Huta

6.12.18. Župkov

6.13. Okres Žiar nad Hronom

6.13.1. Bartošova Lehôtka

6.13.2. Bzenica

6.13.2.1. Bukovina

6.13.2.2. Bzenica

6.13.2.3. Záhorčie

6.13.3. Dolná Trnávka

6.13.4. Dolná Ves

6.13.5. Dolná Ždaňa

6.13.6. Hliník nad Hronom

6.13.7. Horná Ves

6.13.8. Horná Ždaňa

6.13.9. Hronská Dúbrava

6.13.10. Ihráč

6.13.11. Janova Lehota

6.13.12. Jastrabá

6.13.13. Kopernica

6.13.14. Kosorín

6.13.15. Krahule

6.13.16. KREMNICA (M)

6.13.17. Kremnické Bane

6.13.18. Kunešov

6.13.19. Ladomerská Vieska

6.13.19.1. Ladomer

6.13.19.2. Vieska

6.13.20. Lehôtka pod Brehmi

6.13.21. Lovča

6.13.22. Lovčica-Trubín

6.13.22.1. Lovčica

6.13.22.2. Trubín

6.13.23. Lúčky

6.13.24. Lutila

6.13.25. Nevoľné           

6.13.26. Pitelová

6.13.27. Prestavlky

6.13.27.1. Horná Trnávka

6.13.27.2. Prestavlky

6.13.28. Prochot

6.13.29. Repište

6.13.30. Sklené Teplice

6.13.31. Slaská

6.13.32. Stará Kremnička

6.13.33. Trnavá Hora

6.13.33.1. Jalná

6.13.33.2. Kľačany

6.13.33.3. Trnavá Hora

6.13.34. Vyhne

6.13.34.1. Banky

6.13.34.2. Vyhne

6.13.35. ŽIAR NAD HRONOM (M)

6.13.35.1. Šášovské Podhradie

6.13.35.2. Žiar nad Hronom