Kláštor paulínov vo Vranove nad Topľou

Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent. Neskorobaroková budova kláštora postavená v roku 1763 na mieste stredovekého františkánskeho kláštora. Upravovaná bola v 18. a klasicisticky v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Stropná maľba od J. L. Krackera z roku 1765. Nachádza sa na Námestí slobody 131. Kostol. Kostol narodenia Panny Márie. Náhrobok. Náhrobok F. Almássy.