Lipa malolistá v Suchej

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1991 a 1997. Lipa malolistá s výškou 18m, obvodom kmeňa 340cm, priemerom koruny 16m a vekom viac ako 220 rokov. Je chránená z dendrologických, krajinárskych, kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádza sa v obci Vladiča v časti Suchá pri kostole na cintoríne.

Lipa v Miňovciach

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 32m, obvodom kmeňa 325cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 220 rokov. Je chránená z kultúrnych, estetických, krajinárskych a vedeckých dôvodov. Nachádza sa v obci Miňovce pri kostole.

Lipa v Brezničke

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 385cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 180 rokov. Je chránená z kultúrnych, estetických a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádza sa v obci Breznička pri kostole.