Maloplošné chránené územia

Na území okresu Stará Ľubovňa sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 1 prírodná rezervácia, 1 národná prírodná pamiatka, 8 prírodných pamiatok, 1 chránený areál a 1 obecné chránené územie. Aksamitka Čergovský Minčol Jaskyňa v Čube Kyjovské bradielko Litmanovský potok Lysá hora Okrúhly kopec Plavečské štrkoviská Rebrá Rička Skalná ihla Slatina pri Šarišskom Jastrabí Údolské skalky

Pagaštanová alej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1997. Skupina 23 exemplárov pagaštana konského s výškou 12-26m, obvodom kmeňa 101-299cm, priemerom koruny 6-11m a vekom viac ako 130 rokov. Sú chránené z krajinársko-estetických, historických, prírodovedných a kultúrnych dôvodov. Nachádzajú sa okolo prístupovej cesty na hrad v Starej Ľubovni.

Javor v Kamienke

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1997. Javor horský s výškou 23m, obvodom kmeňa 359cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 300 rokov. Starý a pamätný strom je chránený z kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Kamienka pri kostole a cintoríne.