Lipa u Belanských

Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to lipa veľkolistá, srdcovitolistá, s obvodom kmeňa 1015cm, výškou 16m, priemerom koruny 11m a vekom 605 rokov. Chránená je z dôvodu historického, kultúrneho, ekologického, estetického, krajinárskeho a zdravotného významu. Rastie v Turej Lúke na ľavej strane cesty Turá Lúka-Bukovec, v osade Belanskovci, pri dome č.564.

Myjavská lipa

Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Je to lipa veľkolistá, s obvodom kmeňa 576cm, výškou 28m, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránená je z dôvodu historického, kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a zdravotného významu. Stojí severozápadne od mestského úradu.