Topole v Radoli

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z biologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Dva exempláre topoľa čierneho. Jeden má nezistené rozmery, fyzicky už neexistuje a druhý má obvod kmeňa 395cm, výšku 22m, priemer koruny 14m a vek 150 rokov. Rastú v Radoli.

Topoľ u Ondruškov

Za chránený bol vyhlásený v roku 1996. Je to topoľ čierny s obvodom kmeňa 415cm, výškou 21m, priemerom koruny 14m a vekom 150 rokov. Chránený je z dendrologického, biologického, estetického, ekologického, krajinárskeho a vedeckého dôvodu. Rastie severne od obce Nesluša v osade u Ondruškov.

Lipy pod Vrchom

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z estetického, biologického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho významu. Sú to 2 exempláre lipy veľkolistej s obvodom kmeňa 348 a 433cm, výškou 22m, priemerom koruny 20m a vekom okolo 200-250 rokov. Rastú v Rudinke na starom cintoríne.