Platany na Veterine

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Tri exempláre platana javorolistého s výškou 22, 20 a 18m, obvodom kmeňa 468, 376 a 595cm, priemerom koruny 20, 24 a 20m a nezisteným vekom. Sú chránené z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných a náučných dôvodov. Nachádzajú sa v Košiciach v lokalite Severné Mesto.

Jaseň pri Angeline

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1996. Jaseň štíhly s výškou 29m, obvodom kmeňa 453cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 160 rokov. Je chránený z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádza sa v Košiciach v lokalite Severné Mesto v areáli parku Angelinum pri PF UPJŠ.

Univerzitná sofora

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1996. Sofora japonská s výškou 19m, obvodom kmeňa 280cm, priemerom koruny 20m a nezisteným vekom. Je chránená z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádza sa v Košiciach v lokalite Stredné Mesto na nádvorí UPJŠ z ulice Kostlivého.