Mohylník v Žiline

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. V lese v lokalite Dúbrava-Kalinové juhovýchodne od časti Bánová bolo objavené slovanské mohylové pohrebisko so žiarovým a kostrovým pochovávaním z veľkomoravského obdobia z 9.storočia. Našli sa tu neporušené 2 mohylníky a 31 birituálnych mohýl.

Mohylník v Bitarovej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Birituálny mohylník bol objavený na kóte 403,0m v lokalite Hluchá. Na návrší v lokalite Kopence-Dubiny boli odkryté a preskúmané birituálne mohylníky so žiarovými a kostrovými hrobmi z 8.-9.storočia z predveľkomoravského obdobia.