Kaplnka svätého Vendelína v Soblahove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Kaplnka v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v roku 1802. Upravovaná bola v roku 2002. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v severovýchodnej časti obce, západne od obecného cintorína na ulici Cintorínska.

Kaplnka svätého Antona Paduánskeho v Bošanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Na obecnom cintoríne v obci sa nachádza neskorobaroková rímsko-katolícka kaplnka, ktorá je zasvätená svätému Antonovi Paduánskemu a bola postavená v roku 1768. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. V kaplnke bol jeden zvon, ktorý vážil 60kg ale bol zrekvírovaný. V kaplnke sa nachádza obraz svätého Antona Paduánskeho a na zadnej strane je epitaf rodiny Bačkadiovcov. Okolo kaplnky sa nachádza cintorín, na ktorom sú pochovaní obyvatelia Baštína. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona sa nachádza v Bošanoch, v miestnej časti Baštín.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Podolí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Murovaná prícestná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2018. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a trojuholníkovým pôdorysom. Je v nej drevená plastika Piety. Nachádza sa v severnej časti obce, západne od rímsko-katolíckeho kostola na odbočke na ulicu Farská.

Kaplnka narodenia Panny Márie v Borčiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Baroková cintorínska kaplnka Narodenia Panny Márie (pohrebná kaplnka rodiny Borčických a Sipeky) bola postavená v roku 1754. Upravovaná bola v roku 2007. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovýcm záverom. Nachádza sa južne od kaštieľa, v západnom rohu miestneho cintorína.