Duby v Pečovskej Novej Vsi

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1991 a 1997. Sú to dva exempláre dubu letného s výškou 16 a 18m, obvodom kmeňa 340 a 490cm, priemerom koruny 16 a 18m a vekom viac ako 220 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, kultúrnych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Pečovská Nová Ves v parku pri ihrisku.

Lipanská lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1983 a 1997. Lipa malolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 520cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z dendrologických, prírodných, kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádza sa pri obci Lipany.