Kostol svätého Ladislava v Košickej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pôvodne neskorogotický trojloďový farský rímsko-katolícky Kostol svätého Ladislava z roku 1297. Upravovaný bol v rokoch 1510, 1750 a 1925-1929. Jednovežová jednokaplnková stavba s centrálnou dispozíciou. Autorom prestavby v rokoch 1925-1929 je Jozef Wirth. Nachádza sa na ulici Svätého Ladislava v strede námestia.