Novolipnický platan

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Je chránený z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného, ekologického a estetického významu. Platan javorolistý s obvodom kmeňa 395cm, výškou 20m, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 150 rokov. Rastie vo dvore rodinného domu pána Ottu Csádera č.356 v Dunajskej Lužnej v časti Nová Lipnica.