Malá Hradná

Poloha Obec leží pri severozápadnej hranici okresu v blízkosti Hradnianského potoka. Najvyšší bod: Južný svah bezmenného vrchu v západnej časti katastra obce v nadmorskej výške 340m. Najnižší bod: Hladina Hradnianskeho potoka pri výtoku z katastra obce (228m). História obce Jadro pôvodne nerozdelenej obce Horná Hradná, spomínanej v roku 1329 ako územie s kamenným kostolom a hradom Garadna pod názvom Garadna Superior (ďalšie názvy: 1332 Granna, 1439 Kys Hradna, 1773 Mala Hradna). Patrila rodine Pogáňovcov, neskôr panstvu Trenčín. V roku 1598 mala obec 11 domov, v roku 1784 mala 31 domov, v roku 1828 mala 32 domov, v roku 1869 mala 280 obyvateľov,...

Ľutov

Poloha Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží na brehoch riečky Jelešnica. Najvyšší bod: Kňaží stôl (637,2m). Najnižší bod: Hladina Jelešnice pri výtoku z katastra obce (231m). História obce Obec sa spomína v roku 1389 ako Lutov (ďalšie názvy: 1481 Lywthw, Lywthow, 1506 Lythow, 1598 Lutow). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 15 domov, v roku 1784 mala 31 domov, v roku 1828 mala 29 domov, v roku 1869 mala 346 obyvateľov, v roku 1880 mala 242 obyvateľov, v roku 1890 mala 247 obyvateľov, v roku 1900 mala 254 obyvateľov, v roku 1910 mala 247 obyvateľov, v roku...