Okres Kysucké Nové Mesto

Poloha: Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najmenším okresom v kraji, má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 173,7 km2

Počet obyvateľov: 32 552 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 187,40 ob./km2

Okresné mesto: Kysucké Nové Mesto

Hranice územia: Na juhu hraničí s okresom Žilina, na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty zo západu zasahuje celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z východu územie okresu zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Kysucké bradlá a Vojenné), ktorý patrí do oblasti Stredné Beskydy.

Najvyšší bod: Ľadonhora (999,2m), celok Kysucká vrchovina, podcelok Kysucké bradlá.

Najnižší bod: Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Rudinka (335,0m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu leží 1 mesto a 13 obcí.