Okres Bytča

Poloha: Leží v západnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má druhý najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha: 281,5 km2

Počet obyvateľov: 31 238 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 110,97 ob./km2

Okresné mesto: Bytča

Hranice územia: Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na východe hraničí s okresom Žilina a na severe s okresom Čadca.

Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty.  Z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.  Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na juhovýchode nachádza celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe leží celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod: Kóta na hrebeni Javorníkov v katastrálnom území obce Štiavnik (1 059,0m) východne od vrchu Veľký Javorník (1 071,5m), celok Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Maršová-Rašov (293,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 11 obcí.