Okres Dunajská Streda

Poloha: Leží v južnej časti Trnavského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha: 1 074,6 km2

Počet obyvateľov: 126 078 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 117,33 ob./km2

Okresné mesto: Dunajská Streda

Hranice územia: Juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na severozápade hraničí s Bratislavským krajom a na juhovýchode s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Galanta.

Charakteristika územia: Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina celkom Podunajská rovina (časti Čiližská mokraď a Potôňska mokraď).

Najvyšší bod: Kóta v západnej časti Žitného ostrova pri obci Štvrtok na Ostrove (128,6m), celok Podunajská rovina.

Najnižší bod: Kóta pri Veľkom Mederi (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 63 obcí.